audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

O spoločnosti

Johanes & Partner s.r.o. je slovenská poradenská a audítorská spoločnosť. Konateľ spoločnosti pôsobí v oblasti auditu a poradenstva od roku 2005. Spoločnosť vykonáva nezávislý štatutárny audit podľa medzinárodných usmernení pre audit a uisťovacie služby a v súlade s etickým kódexom. Je vlastníkom licencie č. 405 na výkon štatutárneho auditu vydanej Úradom pre dohľad nad výkonom auditu. Poskytujeme komplexné služby zahrňujúce i daňové poradenstvo v spolupráci s etablovanými kanceláriami daňových poradcov. Na projektovej báze spolupracujeme aj s právnickou kanceláriou Okenica Šula & Co. s.r.o..

kalkulacka a peniaze