audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Odklad daňového priznania pre osoby bez povinnosti elektronickej komunikácie do konca mája 2020

18.3.2020 7:55

Finančná správa SR zavádza opatrenie, na základe ktorého umožní fyzickým a právnickým osobám, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou, elektronický odklad daňového priznania do konca mája 2020 (resp. do 1.6.2020, keďže 31.5.2020 pripadá na nedeľu). Na daňové priznania podané v predĺženej lehote bude finančná správa prihliadať ako na podanie spravené v lehote.

O tejto skutočnosti nemusia daňovníci finančnú správu informovať. Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb zapísaných v obchodnom registri, pretože tí komunikujú s finančnou správou povinne elektronicky a zákon im ukladá možnosť odkladu daňového priznania. 

Koho sa teda termín 31.05.2020 týka?

V prípade fyzických osôb ide o osoby - nepodnikateľov, ak:

  • majú len príjmy zo závislej činnosti a z rôznych dôvodov si podávajú daňové priznanie typu A a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;
  • dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, nepeňažné výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napríklad príjmy z vrátenia podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek), a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;
  • dosahujú príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona;
  • dosahujú príjmy z osobnej asistencie;
  • dosahujú  príjmy z činnosti výkonných športovcov podľa zákona o športe;
  • dosahujú príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

V prípade právnických osôb ide o:

  • právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, za predpokladu, že nie sú platiteľmi DPH;
  • daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (tí sú uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, napr. občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb a iné);
  • pozemkové spoločenstvá;
  • zahraničné osoby, ak nie sú platiteľmi DPH u nás a nie sú zapísané v našom obchodnom registri.

Finančná správa SR upozorňuje, že elektronicky s finančnou správou môže komunikovať ktokoľvek. Hlavnou výhodou elektronickej komunikácie je, že šetrí čas a daňové povinnosti daňovníci vybavia z pohodlia domova bez rizika nákazy vírusom COVID-19.

Podávanie daňových priznaní k DPH

Vzhľadom na blížiaci sa termín podávania daňových priznaní k DPH finančná správa dáva do pozornosti, že všetci platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky.

V prípade, ak nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť (prípadne sa vyskytnú iné prekážky v súvislosti s aktuálnou situáciou), daňovník má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

ZÁVER:

Situáciu neustále sledujeme a v prípade nových skutočností Vás budeme o nich včas informovať.