audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Čerpanie prostriedkov z Európskej únie

Medzi hlavné nástroje Európskej únie na financovanie výskumu v Európe patria aj rámcové programy. Konateľ spoločnosti má bohaté skúsenosti s auditom, resp. s preverením čerpania prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pomocou programov FP7 (The Seventh Framework Programme) alebo Horizon 2020. Aktívne sa zúčastnil na preverení čerpania prostriedkov pre komerčné subjekty, univerzity a mestá (napr. Swiss Financial Mechanism, International Visegrad Fund a pod.).