audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Náš tím

Johanes & Partner s.r.o. poskytuje služby prostredníctvom konateľa – štatutárneho audítora. Na projektovej báze spoločnosť spolupracuje i s inými audítormi, daňovými poradcami, znalcami a odborníkmi v rôznych oblastiach.

fotka

Martin

Martin je slovenský štatutárny audítor a vlastní tiež licenciu dipIFR medzinárodne uznávanej audítorskej a účtovnej inštitúcie ACCA.

Martin vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Od roku 2005 pôsobí v oblasti auditu, zameriava sa na audity individuálnych účtovných závierok zostavených podľa slovenských i medzinárodných účtovných štandardov, forenzného audítu, due diligence, ekonomického a účtovného poradenstva. Poskytuje služby prvostupňového preverenia čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (napr. The Seventh Framework Programme, Horizon2020, Tempus a pod.). Má skúsenosti aj s preverením čerpania prostriedkov pre municipality (napr. Švajčiarsky finančný mechanizmus a pod.).

Martin poskytuje taktiež školenia pre klientov na rôzne témy z ekonomickej oblasti.