audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Referencie

Medzi účtovné jednotky, ktorých audit účtovných závierok konateľ spoločnosti vykonával, patria:

 • komerčné spoločnosti,
 • štátne podniky,
 • účtovné jednotky verejnej správy (obce, mestá, nemocnice),
 • neziskové účtovné jednotky.

Konateľ spoločnosti má skúsenosti s poskytnutými službami pre nasledovné sektory hospodárstva:

 • výrobné spoločnosti,
 • obchodné spoločnosti,
 • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti dopravy a skladovania,
 • organizátor trhu s elektrinou,
 • spoločnosti poskytujúce garantované energetické služby,
 • spoločnosti poskytujúce stavebné práce,
 • IT spoločnosti poskytujúce cloudové a servisné služby,
 • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti prenájmu nehnuteľností,
 • neziskový sektor.

V prípade korektného záujmu o spoluprácu alebo v prípade zákonných požiadaviek v rámci verejných súťaží, predkladáme potrebné referencie s ohľadom na súhlas našich obchodných partnerov.