audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Naša spoločnosť poskytuje služby oprávnenej osoby v súlade so Zákonom č.315/2016 Z.z. o Registri partnerov verejného sektora. Zabezpečíme Vám overenie konečných užívateľov výhod, pripravíme potrebnú dokumentáciu a zabezpečíme Vašu registráciu na portáli žilinského súdu.